Close
Close
Unionsoft
Contactează-ne !

WMS (Warehouse Management System)
Asigură o administrare automată și completă a tuturor activităților de depozitare pentru un număr nelimitat de entități.

WMS (Warehouse Management System)


Are rolul de a asigura o monitorizare şi administrare eficientă a stocurilor complexe de materii prime, materiale, produse finite şi semifabricate, cât şi a obiectelor de inventar. Soluţia este implementată şi utilizată cu succes în cele mai puternice organizaţii din România, fiind perfect adaptabilă specificului oricărei companii, indiferent de dimensiune, complexitate sau sector de activitate.


Beneficii:

- Maximizarea satisfacţiei clienţilor;

- Maximizarea profitului net;

- Maximizarea cotei de piaţă a organizaţiei;

- Reducerea timpului şi costurilor operaţionale.


Caracteristici:

- Gestionează stocurile în mod flexibil la nivel de: Gestiune, Depozit, locație de stocare (subdiviziune a depozitului), numărul de depozite; ReturnedOutput, CheckInventory;

- Permite definirea de unităţi de măsură multiple cât şi conversia automată între diversele unităţi de măsura pentru a acoperi toate problemele legate de achiziţie, recepţie, stocare, vânzare;

- Asigură gestionarea completă a obiectelor de inventar;

- Permite calculul costului stocului în orice metodă, în paralel (FIFO, LIFO, STD, CMP instantaneu, CMP global), precum şi în orice valută;

- Asigură acurateţea datelor prin utilizarea unei serii de reguli de validare ce asigură integritatea acestora. Totodată, realizează o serie de analize care permit identificarea şi corectarea imediată a problemelor în vederea asigurării consistenţei;

- Beneficiază de un grad ridicat de configurabilitate – sistem de rezervări, formulă pentru disponibil, stocuri virtuale şi chiar reale cu valori negative;

- Permite generarea automată a documentelor pe baza datelor din unul sau mai multe documente existente;

- Asigură trasabilitatea stocurilor prin urmărirea unor cantităţi pe tot parcursul lor în companie, de la intrare şi până la ieşire;

- Conține un set de complet de rapoarte dintre care amintim: stoc la dată (valoric sau cantitativ), fișă de magazine, rezervari pe articole, evoluția stocului pe articole, viteza de rotație a stocului, articole sub stocul de siguranță sau lipsă stoc, raport de vechime stoc pe articole, raport de trasabilitate stoc etc.